Om Rositas Städ

Rositas Städ är en del av Rositas Hemservice. Rositas Hemservice startade i september 2014 och vi startade Rositas Städ 2016. Vi är ett städföretag som utgår ifrån Skövde och vi utför städuppdrag över hela Skaraborg + lite till. Vi utför bland annat Byggstäd, Kontorsstäd, Trappstäd, Flyttstäd och Hemstäd

Vår affärsidé

”Att med ett brett sortiment städtjänster erbjuda en renare och trivsammare miljö, som utförs med gammaldags omsorg”

Genom att:

 • Anpassa lösningar baserade på avancerade metodsystem
 • Gammaldags omsorg, vi är små nog att kunna erbjuda omsorg med personligt ansvar och engagemang, öppenhet och arbetsglädje
 • Renare. Vi ställer stora kvalitetskrav och ser kundens arbetsplats som vår egen
 • Tryggare. En välstädad arbetsplats och fungerande arbetsmiljö och personligt ansvar, bidrar till kundernas trygghet
 • Trivsammare. Vårt ansvar och engagemang bidrar också till en god stämning på en trevlig och trivsam arbetsplats
 • Effektivare. En ren och välordnad miljö är också effektiv. Vi löser varje kunds speciella behov med personlig närvaro för optimal kvalitet
 • Vi städar, vårdar och förvaltar den inre miljön i kontor, butiker, industri och fastigheter

Miljöpolicy

Vår verksamhet ska präglas av omsorg om miljön och bedrivas i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem.
Vi ska genom nära kontakt med leverantörer och kunder aktivt verka för att använda miljömärkta produkter utan att göra avkall på kvalitén
Vi ska minimera våra utsläpp av kemikalier.
Vi ska ta hand om vårt avfall genom lämplig hantering och sortering.
Transporter ska kartläggas och minimeras.

Miljöpolicyn ska säkerställas genom att:

 • Tillämpa och efterleva gällande miljölagar och föreskrifter.
 • Ständigt förbättra miljöarbetet, detta skall vara en naturlig del av det dagliga arbetet.
 • Se till att miljön är alla medarbetares angelägenhet.

Kvalitetspolicy

Kvalitén ska säkerställas genom:

 • Kompetensutveckling
 • Ständigt förbättra kvalitetssystem
 • Fastställande och uppfyllande av kunders behov, krav och förväntningar
 • Att kommunicera kvalitetsmålet så att alla medarbetare förstår
 • Att åtgärda reklamationer och avvikelser snabbt, med omsorg om kunden
 • Att granska, utveckla och underhålla kvalitetspolicyn
 • Att se till att kvalitet är alla medarbetares ansvar

Nyckelhantering

Säker hantering av nycklar:

Vi har infört en säker nyckelhantering för att undvika misstag och missuppfattningar.
All hantering av nycklar ska göras personligen av kund eller av person utsedd av kund.
Nycklar kvitteras att de har lämnats ut och sedan ska de också kvitteras när de återlämnas.
Om nyckel av någon orsak inte kan lämnas tillbaka till kund eller av kund utsedd person direkt efter att städningen slutförts, förvarar vi nyckeln tills ett sådant överlämnande kan göras, vilket ska ske så snart som möjligt.

Det är alltså önskvärt att en person utses som vi kan nå direkt när vi är färdiga för att återlämna nyckeln, så att onödiga dröjsmål uteblir både för kund och oss.

Detta gör vi för att säkerställa att nycklar inte kommer på avvägar, med de konsekvenser som detta kan innebära.